☰ Menu
Ronde Bleek 2a | 6029 PE | Sterksel | +31613230690| info@derondebleek.nl

Historie

” De Ronde Bleek” ligt in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant vlakbij Eindhoven. Het gebied is een omstreeks begin 20 e eeuw ontgonnen landbouw enclave. Dit door de vennen Peelven, Turfven en Ronde Bleek droog te leggen en tezamen met de omgevende woeste grond in cultuur te brengen. Het laatste stukje ontginning van de woeste grond is nog door de huidige eigenaar pas midden jaren 50 vorige eeuw met hand en paardenkracht uitgevoerd. Vanaf omstreeks 1985, mede vanwege de overschot producties in die periode, is alles in het werk gesteld om dit land weer om te zetten in water. Dit voor de productie van de toen, en ook nu nog bestaande vraag naar levende forel voor de Nederlandse markt. Met name ten behoeve van de hengelsport. Een andere reden om het roer om te gooien was het besef dat de toenmalige wijze van agrarische producties meer en meer maatschappelijke weerstand ondervonden en mede daardoor onvoldoende duurzaam perspectief bood.

De aanleg van het water ten behoeve van de kwekerij is in 1995 aangevangen. Water ten behoeve van een kwekerij geschikt voor een rendabele productie van forellen. Echter de benodigde omvang van het geplande diepe meer is nog steeds niet voltooid. Door het stelselmatig in gebreke blijven van de aannemer en daaruit volgende problemen laat het beperkt aanwezige diep water slechts een geringe productie toe. Externe omstandigheden maken het vooralsnog niet mogelijk om het grote meer gereed te maken voor de geplande en om economische reden noodzakelijke productieomvang van de kwekerij. Het gevolg is dat er vooralsnog onvoldoende forel kan worden geproduceerd om het bedrijf op basis van groothandelsprijzen rendabel te kunnen exploiteren.

Inmiddels is het 2009, en bestaat er naast de vraag naar levende forel voor de hengelsport tevens vraag naar meer gelegenheden waar hengelaars specifiek op forel en /of karper kunnen vissen. Met name vliegvislocatie’s voor roofvis en specifieke karpermeren worden steeds meer gevraagd. Dat tesamen met de aanwezige specifieke maar kleine productie capaciteit heeft ons doen besluiten om het een met het ander te combineren, en daarmee van een probleem een kans te maken. Dit door de aanwezige kleine productiecapaciteit te combineren met afzet aan particulieren door te laten vissen op de eigen meren.

Geboden wordt een voor Nederlandse hengelsport begrippen unieke locatie en mogelijkheden. Een locatie met diverse typen water, gelegen in een rustig gebied met veel bomen, struiken en een diverse oeverbegroeiing. In die omgeving heeft zich een dynamische flora en fauna ontwikkeld  met b.v. reën, oeverzwaluwen, dodaars, en ijsvogels. Het is een aantrekkelijk en rustgevend verblijfsgebied om op een actieve wijze te relaxen. Een gebied liggend tussen landgoed “Providentia” in het westen, de natuurgebieden “Strabrechtse Heide” en “Bultven” in het noorden, “Keelven” en stiltegebied “De Pan” in het zuiden.

Voor diverse vormen van hengelsport worden op de Ronde Bleek goede mogelijkheden geboden. Er kan gevist worden vanaf de kant, wadend door ondiep water, vanuit (belly)bootjes op diep water zowel als naar de kant toe tussen struiken en waterplanten, vanaf de drijvende steigers, en vanaf electrisch voortbewogen vlotten. Dat alles in diep zowel als ondiep water. Onder andere op goudforellen, bruine forellen > 2 kg, beekridders > 2 kg, regenboogforellen tot >10 kg, en karpers tot > 15 kg. Voor de meren is een dieptekaart aanwezig. Het grootste meer, ca. 6 ha en 13 meter diep is specifiek bestemd voor de vliegvisserij op roofvissen. De beek van ca. 8 meter breed en in totaal ca. 800 meter lang wordt geschikt gemaakt voor meerdere vormen van visserij op roofvis. Beoogd is die einde 2010 te openen. Het kleine meer is ca. 2,5 ha,  bezet met karpers van 2 tot > 13 kg/stuk en is vanaf 24 juli 2010 open gesteld.